logo-ja-talo.gif

Gemenskap i cellgrupper

Alla vill ha gemenskap. Gud skapade oss beroende av varandra. Ingen är axigsqdkxj.jpg ensam stark. I församlingens cellgrupper finns en närhet som inte alltid finns i samma grad i möten. Med cellgrupperna kan vi bättre 

- personligen upptäcka och fungera i de gåvor som Gud gett var och en,

- utöva ett praktiskt lärljungaskap och visa varandra kärlek som består,

- visa personlig omsorg om varandra,

- skapa en atmosfär där "sökare" lätt kan känna sig hemma.

Om du vill komma med, eller bara på besök, i en cellgrupp så kontakta:

Anki Sandvik: anki.sandvik@vaasa.fi  (svensk grupp)

Tom och Monika Lipkin: (06) 321 2735

not_leave_you_va.jpg