Vasa Cityförsamling

Alla vill väl egentligen ta vara på det liv som Gud gett som gåva. I Cityförsamlingen vill vi hjälpa dig finna det liv som är värt att levas. Visst har livet många utmaningar men vi tror de är till för att övervinnas. Vi tror att en församling skall vara den plats där livet sjuder. Vi tror att det finns rum för mycken spontanitet, glädje och kreativitet. Vi i Cityförsamlingen tror inte att vi vet eller kan allt. Men vi tror att vi tillsammans bättre kan finna själva meningen med livet, att lära känna Gud. Vi vill bli litet mer lik Jesus för varje dag. Det som vi vill betona är en hjärterelation med Gud och med varandra. När vi läser vår bibel ser vi att Jesus inte var dömande mot människor. Nej, han både förlät och upprättade människor. Vi vill ha samma attityd mot alla. Vårt mål är att tröskeln skall vara låg och kärleken stor. Vi tror att vi i evangeliet om Jesus Kristus har ett mycket positivt budskap till människor i vår tid.

En levande tro på Jesus är kanske inte det du trott. Kanske du föreställer dig att kristen tro handlar om regler, bud och att försöka göra så gott man kan. I så fall vill jag av hela mitt hjärta uppmuntra dig att ännu en gång fråga dig vad livet egentligen handlar om. Vi vill gärna hjälpa till. Ta kontakt!

 hälsn. Tom och Monika Lipkin

> En intervju med pastor Tom 

Vill du vara med och bygga Guds församling?celelr.gif

Ingen kan göra allting men alla kan vi göra någonting. Kanske är du bra på att sjunga och skulle vilja vara med i lovsången? Kanske är du duktig på att baka eller älskar att arbeta tillsammans med barn? Gud har skapat oss kreativa. I församlingen finns det plats för just dig och dina gåvor. Ta kontakt ifall du vill veta mera om hur du kan betjäna andra människor i församlingen.

Gemenskap i kafeterian efter Söndagmötet535896_cappuccino_colour.jpg

Efter mötet på söndagen ordnas det kaffeservering. Vill du vara med och baka eller servera? I köket finns det en lista där du kan anmäla dig till en av de grupper som har hand om serveringen.