Hej och välkommen...

...till Vasa Cityförsamlings hemsida. DU är hjärtligt välkommen på våra möten vid Kvarngatan 15. Vasa Cityförsamling är en samfundsoberoende karismatisk församling. Tron på Guds Ord och hans nåd är grunden i vår församling. En varm atmosfär och hjärtliga församlingsmedlemmar välkomnar DIG!