Tom & Monika Lipkin

Tom och Monika Lipkin grundade tillsammans med några andra Vasa Cityförsamling hösten 1988, efter att ha gått två år på bibelskola. De har båda varit till en stor välsignelse såväl för staden som för församlingen. Deras hjärtan brinner för att nå ut med evangeliet och Guds nåd.

Tom verkar även som ordförande för föreningen ETAL (Evangelium Till Alla Länder rf.) Han har rest till många olika delar av världen för att predika och samtidigt fått lära och hjälpa lokala pastorer. Han har bland annat varit i Indonesien, Rwanda, Thailand, Indien och nu senast i Nigeria.

Tom och Monika är föräldrar till tre flickor. De jobbar även vid sidan om Vasa Cityförsamling. Monika är lärarinna i en lågstadieskola och Tom lärare vid en yrkeshögskola.

Sen fem år tillbaka har de även tagit hand om ett församlingsarbete i St. Michel. Tom och Monika fungerar som pastorspar för arbetet och de håller möten där ca 3 gånger i månaden.

tommonika.jpg